Andre sider

International Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Federation:
www.iogkf.com

Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Federation, Danmark:
www.iogkf.dk

F

Fuglebjerg Karate:
www.fuglebjerg-karate.dk

H

Herfølge Karateklub:
www.herfoelge-karate.dk

I

Idrætshøjskolen Bosei:
www.bosei.dk

K

Karlslunde Karateklub:
www.karlslundekarate.dk

København Karateklub:
www.kbhkarateklub.dk

Køge Karate Klub:
www.karateklubben.dk

M

Maribo Karateklub:
www.maribo-karate.dk

N

Nykøbing Falster Karate Center:
www.karateklub.dk

O

Odense Karate Skole:
www.odensekarateskole.dk

R

Roskilde Karateskole:
www.karateskole.dk

Rønde Karateklub:
www.roende-karateklub.dk

S

Sakskøbing Karatecenter:
www.saxkarate.dk

Silkeborg Karateskole:
www.silkeborgkarateskole.dk

Syddjurs Karateskole:
www.syddjurskarateskole.dk

Sydkystens Karate Klub:
www.sydkystenskarateklub.dk

T

Tune IF Karate:
www.tune-if.dk/Karate

V

Viborg Karateklub:
www.karateviborg.dk

Vordingborg Karateklub:
www.vordingborg-karate.dk

Ø

Østerbro Karateskole:
www.gojuryu.dk

Å

Aarhus Karateklub:
www.aarhus-karateklub.dk